Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Mats Persson talar vid ESS/MAX IV Summit

Publicerad

I dag, fredag den 25 november, håller utbildningsminister Mats Persson ett anförande vid avslutningen av konferensen ESS/MAX IV Summit online 2022 i Stockholm.

Tid:
Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6 i Stockholm

Vetenskapsrådet och Vinnova har ett gemensamt uppdrag att samordna det nationella arbetet kopplat till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Årets konferens tar upp hur effekterna av de geopolitiska förändringarna i Europa 2022 har påverkat forskningsekosystemet, hur Sverige kan ta en ledarposition i den gröna och digitala omställningen samt hur kompetensförsörjningen ska säkras så att akademi och industri i Sverige kan dra maximal nytta av ESS och MAX IV.

Presskontakt

Christian Brundu
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00