Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Bättre villkor för konstnärer och kulturskapare

Publicerad

Regeringen har beslutat om fördelningen av förstärkningen till enskilda konstnärer och kulturskapare inom samtliga konstarter. Förstärkningen innebär att 40 miljoner kronor tillförs för 2023 och 30 miljoner kronor årligen 2024–2025, i syfte att möjliggöra fler långa stipendier.

– Kulturpolitiken ska värna kulturlivets oberoende och egenvärde, och i det har de professionella konstnärerna och kulturskaparna en avgörande roll. Den här satsningen kommer att stärka konstnärer och kulturaktörer i sitt skapande, bland annat genom möjligheten att långsiktigt utveckla sitt konstnärskap, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Stödet till bild – och formkonstnärer förstärks med 20 miljoner kronor och stödet till konstnärer inom områdena musik, dans, teater och film förstärks med 13 miljoner kronor. Stödet till författare, översättare och dramatiker förstärks med 2 miljoner kronor. Slutligen avsätts 5 miljoner kronor för särskilda tioåriga stipendier till konstnärer som under längre tid bedrivit konstnärlig verksamhet av god kvalitet.

Konstnärsnämnden kommer i första hand att vara den myndighet som ansvarar för förstärkningen, medan Sveriges författarfond ska hantera stipendiegivningen till bland annat författare och översättare.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Johan Romin
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00