Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Johan Pehrson om arbetslösheten och prioriteringar för att återupprätta arbetslinjen

Publicerad

Minskningen av antalet arbetslösa har upphört och vänt till en svag ökning. Utomeuropeiskt födda, särskilt kvinnor, är överrepresenterade bland långtidsarbetslösa. Återupprättandet av arbetslinjen och en tätare koppling mellan jobb och integration står därför i fokus för arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson under mandatperioden.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Arbetsförmedlingen har presenterat färsk statistik om arbetsmarknadsläget i Sverige. Den visar att antalet inskrivna arbetslösa har ökat liksom antalet varsel. Statistiken över näringslivets anställningsplaner visar en nedåtgående trend, och företag inom flera branscher planerar att minska personalstyrkan.

– Sammantaget visar detta att vi går en tuffare framtid till mötes, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Fokus på utrikes födda kvinnor

Utomeuropeiskt födda, särskilt kvinnor, är överrepresenterade bland långtidsarbetslösa. I absoluta tal är det fler utomeuropeiskt födda kvinnor och män som är inskrivna långtidsarbetslösa än inrikes födda kvinnor och män – trots att de inrikes födda är betydligt fler.

Bland kvinnor i arbetskraften är det tio gånger så vanligt att vara långtidsarbetslös om hon är född utanför Europa jämfört med om hon är född i Sverige.

– Alla barn ska få se sin mamma gå till jobbet. Idag är det alltför många utrikes födda kvinnor som inte har ett jobb att gå till. Regeringen lägger därför om arbetsmarknads- och integrationspolitiken för att fler ska komma i arbete och bidra till det gemensamma, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Elin Olofsson
Presschef hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-138 13 28
e-post till Elin Olofsson