Livsmedel i fokus vid besök i Uppsala

Publicerad

I morgon, fredag den 16 december, besöker landsbygdsminister Peter Kullgren Uppsala och myndigheterna Sveriges lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt och Livsmedelsverket.

Landsbygdsminister Peter Kullgren inleder dagen i Uppsala med att besöka Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där han bland annat kommer att höra om riksskogstaxeringen och dess 100 års jubileum nästa år. Riksskogstaxeringen är resultatet av en årlig stickprovsinventering av hela Sveriges skogsareal.

På SLU kommer besöket även handla om ökad cirkularitet i livsmedelssektorn och framtidens livsmedelproduktionssystem som ska klara klimatförändringar och gynna biologisk mångfald.

Därefter besöker Peter Kullgren Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och dess avdelning för mikrobiologi. Landsbygdsministern kommer också att besöka en obduktionssal och avdelningen för patologi och viltsjukdomar.

Peter Kullgren avrundar dagen med att besöka Livsmedelsverket för att närmare lära känna myndighetens verksamhet.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-029 10 12
e-post till Sabina Jansson Bernhardsson