Regeringen presenterar satsning på kunskapsfrämjande åtgärder mot antisemitism och för levandegörande av minnet av Förintelsen

Publicerad

Arbetet mot antisemitism är högt prioriterat av regeringen. I dag presenterades en satsning på kunskapsfrämjande åtgärder mot antisemitism och för levandegörande av minnet av Förintelsen på en pressträff med kulturminister Parisa Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Insatserna fokuserar på det förebyggande arbetet genom kunskapshöjande åtgärder, finansiering av hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser samt skärpta straff för brott med bland annat antisemitiska motiv.

– Trygghet är vår tids stora frihetsfråga. Få grupper känner det så in på bara huden som den judiska minoriteten. Signalerna från samhället måste vara glasklara: antisemitism hör inte hemma i Sverige, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

– Antisemitism fortsätter att utgöra en stor utmaning och drabbar såväl individer som samhället i stort. Ingen ska behöva utsättas för antisemitism eller någon annan form av rasism eller diskriminering. Arbetet mot antisemitism är därför en prioriterad fråga för regeringen, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Regeringen avser att avsätta sex miljoner kronor för att genomföra utbildningsinsatser och hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser under 2023 för att öka kunskapen och förståelsen om antisemitism historiskt och i dag bland svenska ungdomar och lärare. Regeringen säkrar även finansiering av Forum för Levande Historias kunskapshöjande insatser om antisemitism och andra former av rasism.

Inom ramen för den fullständiga och genomgripande översynen av strafflagstiftningen som regeringen aviserat i Tidöavtalet, kommer det ingå ett uppdrag i utredningen om att lämna förslag på hur hatbrott, bland annat sådana som begås med antisemitiska motiv, ska kunna straffas hårdare.

Presskontakt

Johan Romin
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson