Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Särskilt sändebud för den Indo-pacifiska regionen

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Erik Widman som särskilt sändebud för den Indo-pacifiska regionen.

Erik Widman har i dag utsetts som särskilt sändebud med ställning som ambassadör med uppdrag att, inför och under det svenska EU-ordförandeskapet, samordna Sveriges bidrag till genomförandet av EU-strategin för den Indo-pacifiska regionen, med placering på Asien- och Oceanienenheten (UD ASO).

Uppdraget påbörjas omgående och pågår till 14 augusti 2023.