Statskontoret får i uppdrag att analysera DIGG

Publicerad

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Myndigheten för digital förvaltning (Digg), och vid behov ge förslag på åtgärder. Uppdraget ska redovisas den 1 december 2023.

– Digg är en ny myndighet och därför är det extra viktigt att tidigt följa upp och analysera verksamheten, så att vi säkerställer att myndigheten utför sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt, säger civilminister Erik Slottner. 

Baserat på myndighetsanalysen ska Statskontoret vid behov lämna förslag på åtgärder som regeringen och myndigheten kan vidta för att stärka myndighetens förutsättningar att uppfylla sina uppgifter och uppdrag.

Regeringen genomför årliga myndighetsdialoger med utgångspunkt i myndighetens årsredovisning, budgetunderlag och Riksrevisionens revisionsberättelse. För att komplettera detta arbete bedömer regeringen att det är viktigt att även genomföra djupare myndighetsanalyser.

Om Digg

Myndigheten för Digital förvaltning bildades 1 september 2018 och ansvarar för att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. Syftet är att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Presskontakt

Martin Källstrand
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00