Pressmeddelande från Justitiedepartementet

System med visitationszoner utreds

Publicerad

En utredare ska lämna förslag på hur ett system med tids­begränsade och geografiskt avgränsade visitations­zoner kan införas i Sverige. Syftet är att kunna vässa arbetet mot gängen och före­bygga att skjut­ningar och sprängningar sker.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Regeringen genomför nu den största offensiven i svensk historia mot organiserad brotts­lighet. Tryggheten och tilliten ska återupprättas. För det krävs ett paradigm­skifte med kraftfulla åtgärder som ger resultat. Som en del av det arbetet har regeringen beslutat att ett system med visitations­zoner ska utredas.

Ett system med visitations­zoner innebär att det blir möjligt att inrätta särskilda zoner där vissa tvångs­medel – såsom kropps­visitation och hus­rann­­sakan i fordon – får användas utan att det finns någon brotts­misstanke. Det är viktigt att reglerna utformas så att systemet är rättssäkert och att det används förnuftigt och vid rätt tillfällen, när det verkligen kan göra nytta i brotts­bekämp­ningen.

Syftet med uppdraget är att vässa arbetet mot gängen och före­bygga samt förhindra skjutningar och spräng­ningar. Utredaren inleder sitt arbete efter nyår och ska redovisa upp­draget efter ett år. Utredare blir Karin Erlingsson.

Den danska polisen har sedan 2004 i förhållandevis stor omfattning använt verktyget och där finns en beprövad erfarenhet av åtgärden Polis­myndig­heten i Sverige har, med hänvisning till den negativa brotts­utveck­lingen, framfört att det bör övervägas om visitations­zoner ska kunna inrättas även här i landet.

Beslutet att tillsätta en utredning är en del av Tidöavtalet som är en överens­kommelse mellan Sverige­demokraterna, Moderaterna, Krist­demokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl