Pressmeddelande från Justitiedepartementet

System med visitationszoner utreds

Publicerad

En utredare ska lämna förslag på hur ett system med tids­begränsade och geografiskt avgränsade visitations­zoner kan införas i Sverige. Syftet är att kunna vässa arbetet mot gängen och före­bygga att skjut­ningar och sprängningar sker.

Regeringen genomför nu den största offensiven i svensk historia mot organiserad brotts­lighet. Tryggheten och tilliten ska återupprättas. För det krävs ett paradigm­skifte med kraftfulla åtgärder som ger resultat. Som en del av det arbetet har regeringen beslutat att ett system med visitations­zoner ska utredas.

Ett system med visitations­zoner innebär att det blir möjligt att inrätta särskilda zoner där vissa tvångs­medel – såsom kropps­visitation och hus­rann­­sakan i fordon – får användas utan att det finns någon brotts­misstanke. Det är viktigt att reglerna utformas så att systemet är rättssäkert och att det används förnuftigt och vid rätt tillfällen, när det verkligen kan göra nytta i brotts­bekämp­ningen.

Syftet med uppdraget är att vässa arbetet mot gängen och före­bygga samt förhindra skjutningar och spräng­ningar. Utredaren inleder sitt arbete efter nyår och ska redovisa upp­draget efter ett år. Utredare blir Karin Erlingsson.

Den danska polisen har sedan 2004 i förhållandevis stor omfattning använt verktyget och där finns en beprövad erfarenhet av åtgärden Polis­myndig­heten i Sverige har, med hänvisning till den negativa brotts­utveck­lingen, framfört att det bör övervägas om visitations­zoner ska kunna inrättas även här i landet.

Beslutet att tillsätta en utredning är en del av Tidöavtalet som är en överens­kommelse mellan Sverige­demokraterna, Moderaterna, Krist­demokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl