Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Tobias Billström deltar i OSSE:s ministerrådsmöte i Łódź

Publicerad

Utrikesminister Tobias Billström är i Polen den 1–2 december för att delta i det årliga ministerrådsmötet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Sveriges deltagandet sker i rollen som utgående medlem av OSSE:s ledartrojka.

Det årliga ministerrådsmötet är OSSE:s centrala beslutsfattande organ dit de 57 deltagande staterna bjuds in. Mötet är en möjlighet för de deltagande staterna att samlas för att diskutera säkerhetspolitiska utmaningar och utkräva politiskt ansvar av varandra.

Ministerrådsmötet äger rum mot bakgrund av det kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa, orsakat av Rysslands aggression mot Ukraina. Ryssland är en deltagande stat i OSSE.

– Förutom att ställa Ryssland till svars vill vi också visa Ukraina vårt orubbliga stöd. Vi kommer att betona hur viktigt det är att alla deltagande stater respekterar folkrätten och de principer som OSSE vilar på, och som är grunden i den europeiska säkerhetsordningen. OSSE ger oss en unik plattform för att utkräva politiskt ansvar av Ryssland, säger utrikesminister Tobias Billström.

Sverige är, i egenskap av vårt ordförandeskap i OSSE under 2021, medlem av OSSE:s så kallade ledartrojka, tillsammans med nuvarande ordförande Polen och inkommande ordförande Nordmakedonien. Som trojkamedlem kommer Sverige ha en särskild roll under ministerrådsmötet och leda vissa sessioner.

I samband med ministerrådsmötet äger även ett antal sidoevenemang rum för att uppmärksamma Ukraina, barn i väpnad konflikt, människohandel och klimat.