Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen har beslutat att Svenska kraftnät får skänka material som kan användas i återuppbyggandet av Ukrainas energiförsörjning

Publicerad

Svenska kraftnät har identifierat material som de skulle kunna skänka till Ukraina, som gör nytta i energiförsörjningen där. Regeringen har nu beslutat att materialet får skänkas. Svenska kraftnät skulle inte få ge bort statlig egendom utan regeringens beslut i frågan.

– Ryssland använder vintern och kylan som vapen mot den civila befolkningen och försöker slå ut det ukrainska elsystemet. Tidigare har regeringen gett ett stödpaket inriktat på luftvärn, som stärker Ukrainas förmåga att försvara sig mot angrepp mot exempelvis energisystemet. Stödet från Svenska kraftnät bidrar till återuppbyggnad av elsystemet. Tillsammans ger dessa stöd ett skydd för samhället, säger energi- och näringsminister, Ebba Busch.

Det finns flera aktörer i energibranschen i Sverige som tittar på sådant som tidigare kasserats när saker ska bytas ut, och som nu funderar på om det skulle kunna vara till nytta i Ukraina.

Svenska kraftnät har skickat en hemställan till regeringen efter att ha konstaterat att materialet är något som de kan avvara och som skulle kunna göra nytta i Ukraina.

Under hösten har energisystemen i Ukraina varit hårt utsatta för förstörelse vid ryska anfall. Det finns ett stort behov av material för att reparera systemen och förse befolkningen med energi. Under våren 2022 identifierade Svk material i sitt beredskapslager som kunde undvaras utan att det påverkade den svenska elberedskapen.

Nu har ytterligare material identifierats. Ukraina har uppmuntrat till att företag inom energibranschen vänder på alla stenar när det handlar om att identifiera material. Till exempel sådant som normalt skulle kasseras vid en reinvestering, det vill säga när man ersätter befintliga - men kanske föråldrade - delar. Svenska kraftnät har en dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), om transporter av skänkt material till Ukraina.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...