Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen utser fyra nya statliga byggnadsminnen

Publicerad

Regeringen har beslutat att utse Centralposthuset i Stockholm, Ryningska palatset, Stumholmen i Karlskrona samt Tumba bruk till statliga byggnadsminnen.

– De fyra byggnadsminnen som regeringen i dag fattat beslut om är av mycket olika karaktär, men de berättar alla om viktiga delar av Sveriges och den statliga förvaltningens historia. Det handlar om byggnader och miljöer med synnerligen höga kulturhistoriska värden, som vi genom detta beslut tar ansvar för att bevara och förvalta för framtiden, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Avsikten med en byggnadsminnesförklaring är att garantera ett långsiktigt bevarande och ett underhåll av hög kvalitet, men även att göra byggnader och miljöer tillgängliga så att människor ska kunna uppleva och tillägna sig kunskaper om historien.

Centralposthuset, Stockholms kommun och län

Centralposthuset är den tongivande svenske arkitekten Ferdinand Bobergs första monumentalbyggnad. Byggnaden, som invigdes 1903, är ett uttryck för statlig förvaltnings expansion vid sekelskiftet 1800/1900 och visar tydligt tidstypiska stilideal.

Ryningska palatset i Gamla stan, Stockholms kommun och län

Huvudbyggnaden uppfördes 1641–1644 för riksamiralen Erik Ryning och hans hustru Maria Elisabet Kurzels. Palatset och dess ägare speglar samhällets utveckling under 350 år. Trots dess långa och brokiga historia har fastighetens ursprungliga karaktär bevarats med originaldetaljer.

Stumholmen i Karlskrona, Karlskrona kommun, Blekinge län

Sannolikt etablerades de första militärt anknutna verksamheterna på nuvarande Stumholmen redan på 1680-talet. Stumholmen var en sluten militär stadsdel fram till det att den öppnades för allmänheten på 1990-talet. En obruten historisk kontinuitet kan avläsas i byggnadsbeståndet som består av en rad världsunika militärhistoriska anläggningar.

Tumba bruk, Botkyrka kommun, Stockholms län

Tumba pappersbruk representerar en levande bruksmiljö med kontinuitet från 1700-talet fram till i dag. Anläggningen är en unikt samlad bruksmiljö som berättar om 250 år av obruten papperstillverkning och av svensk sedelhistoria.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson

Statliga byggnadsminnen

Klassifikationen som statligt byggnadsminne syftar till att ge ett särskilt starkt skydd åt byggnader, miljöer eller anläggningar som har synnerligen höga kulturhistoriska värden och ägs av staten. Det samlade beståndet ska belysa statens uppkomst och dess verksamhet under olika historiska skeden. I dag finns cirka 280 statliga byggnadsminnen i form av exempelvis kungliga slott, regerings- och domstolsbyggnader, försvarsanläggningar, broar, fyrar och järnvägsmiljöer.

Laddar...