Fördelningen av nyanlända ska ses över

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att se över beräkningen som ligger till grund för fördelningen av nyanlända som ska omfattas av anvisningar till Sveriges län och kommuner. Syftet är att bättre ta tillvara den samlade kapaciteten för mottagandet i kommunerna nu när mottagandet minskar.

– Fördelningen av nyanlända måste bli mer jämn. I vissa kommuner har man idag ett alldeles för lågt mottagande, samtidigt finns det andra kommuner som har tagit emot många. Goda förutsättningar för mottagande i kommunerna är centralt för att integrationen av nyanlända ska fungera och för att nyanlända snabbt ska komma i arbete. Därför ser vi nu över fördelningen av nyanlända, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

– Det är viktigt att ta tillvara den samlade kapaciteten i kommunerna nu när mottagandet minskar. Samtidigt som det finns kommuner som vill ta emot fler nyanlända, finns det andra kommuner som har utmaningar i mottagandet på grund av en ansträngd bostadsmarknad eller på grund av tidigare högt mottagande, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Uppdraget till Migrationsverket innebär att se över den beräkningsmodell som används för framtagande av förslag till fördelning av nyanlända på länsnivå (länstal). Översynen avser dels hur de nuvarande kriterierna enligt 7 § i bosättningslagen mäts, dels hur kriterierna viktas.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna och efter inhämtande av synpunkter från Sveriges kommuner och regioner. En reviderad beräkningsmodell ska användas för framtagande av förslag till länstal för 2024.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Elin Olofsson
Presschef hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-138 13 28
e-post till Elin Olofsson
Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand