Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utförsel av stöldgods ska kriminaliseras

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen som innebär att utredningen ska lämna förslag på hur utförsel av stöldgods kan kriminaliseras. Beslutet är en del av Tidöavtalet och utgör ett viktigt steg i den största offensiven mot organiserad brottslighet i svensk historia.

Internationella stöldligor är verksamma i flertalet västeuropeiska länder och rör sig systematiskt mellan länderna för att undgå att bli upptäckta. Polismyndigheten har tidigare uppskattat att ungefär 50 procent av bostadsinbrotten och 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner utförs av dessa ligor.

För att kraftfullt motverka den allvarliga brottslighet som internationella stöldligor ägnar sig åt har regeringen i dag beslutat om nya tilläggsdirektiv för att få konkreta förslag på hur en kriminalisering av utförsel av stöldgods kan utformas.

– Internationella stöldligor står för en stor andel av de stölder som begås i Sverige och brotten drabbar både svenska privatpersoner och företag. Dagens beslut innebär att vi tar ett kraftfullt steg i kampen mot dessa stöldligor, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Utredningstiden förlängs också och uppdraget ska slutredovisas senast den 21 december 2023.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström