Utvecklad statistik ska påskynda elektrifieringen av transporter

Publicerad

Regeringen ger Trafikanalys i uppdrag att utveckla statistiken på transportområdet när det gäller elektrifiering. För att kunna påskynda elektrifieringen av transporter är det viktigt att det finns relevant, tillförlitlig och tillgänglig statistik.

– Snabbare elektrifiering av transportsektorn är viktig för att Sverige ska nå klimatmålen och för att stärka näringslivets konkurrenskraft. För att kunna göra prognoser och skynda på elektrifieringen med rätt åtgärder behöver vi bra statistik som är jämförbar över tid, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I nuläget saknas i stor utsträckning statistik på transportområdet avseende elektrifiering. Trafikanalys får därför bland annat i uppdrag att analysera hur statistiken på området kan utvecklas. Myndigheten ska också klargöra vilka uppgifter som behöver samlas in och föreslå vilka aktörer som bör samla in uppgifterna.

Trafikanalys ska sedan genomföra utvecklingen av statistiken så att den beskriver elektrifieringen av transportområdet, inom alla trafik- och transportslag, på ett relevant sätt.

Delar av uppdraget ska redovisas den 15 januari 2024 och myndigheten ska därefter årligen redovisa hur arbetet med att genomföra utvecklingsarbetet fortskrider. Uppdraget ska slutredovisas i årsredovisningen för 2026.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson