Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Veronika Wand-Danielsson ny ambassadör i Tyskland

Publicerad

Regeringen har utsett Veronika Wand-Danielsson till ambassadör i Berlin.

Veronika Wand-Danielsson är idag chef för Europa- och Nordamerikaenheten i UD. Hon har tidigare varit ambassadör i Paris och chef för Sveriges NATO-delegation i Bryssel. Hon har därutöver bland annat tjänstgjort både vid EU-kommissionen och vid den svenska EU-representationen i Bryssel.

Veronika Wand-Danielsson tillträder sin nya befattning i augusti.