Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Extra stöd till de lokala kvinno- och tjejjourerna

Publicerad

Regeringen ökar stödet till lokala kvinno- och tjejjourer med 50 miljoner kronor under 2023 för att stötta de som har utsatts eller riskerar att utsättas för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela medlen till lokala ideella kvinno- och tjejjourer.

– Nu när kostnaderna ökat i samhället behöver dessa organisationer ytterligare medel för att klara av sin verksamhet. Därför ger vi nu ett extra stöd till dem, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Medlen kommer att fördelas genom att de organisationer som har beviljats bidrag för 2023 (enligt förordning 2015:454 om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer) får, i de fall de har ett behov av extra medel, rekvirera medel för verksamhet som de tidigare beviljats medel för. Medlen kommer att vara procentuellt fördelade utifrån respektive organisations tidigare beslut.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson