Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt kvalitet inom äldreomsorgen med skyddad yrkestitel för undersköterska

Publicerad

För att öka kvalitén och säkerheten inom vården och omsorgen införs från och med den 1 juli 2023 en skyddad yrkestitel för yrket undersköterska. En stor del av alla undersköterskorna i kommunerna arbetar inom äldreomsorgen och införandet av en skyddad yrkestitel är en viktig reform för att upprätthålla kompetensen inom äldreomsorgen.

Våren 2021 beslutade riksdagen om Propositionen Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av under­sköterskeyrket (prop. 2020/21:175). Propositionens förslag innebär att det från och med den 1 juli 2023 införs en skyddad yrkestitel för yrket undersköterska.

- Genom den här reformen stärker vi kvalitén och säkrar upp kompetensen inom äldreomsorgen samtidigt som vi höjer statusen för yrket undersköterskor. Undersköterskor besitter stor kompetens och utgör kärnan i den vård och omsorg som ges. Genom att skydda yrkestiteln höjer vi attraktiviteten så att fler söker sig till yrket, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

- Skyddad yrkestitel för undersköterskor är en viktig reform för att stärka kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Regeringen beslutar nu om att det blir den lägsta möjliga avgiftsnivån, 320 kr, som kommer att gälla för ansökan om yrkestiteln undersköterska. Det möjliggör för så många som möjligt att ha råd med ansökan samtidigt som den skyddade yrkestiteln för undersköterskor höjer statusen på yrkesgruppen, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Reformen innebär bland annat att man behöver ansöka om bevis från Socialstyrelsen för att få använda yrkestiteln undersköterska.  

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) som bland annat rör vilken avgiftsklass som ska gälla för ansökan om bevis om rätt att få använda yrkestiteln undersköterska. Avgiftsklass 1 ska gälla för ansökan om skyddad yrkestiteln och innebär att avgiften är 320 kronor.

Reformen skyddad yrkestitel för yrket undersköterska

Reformen innebär att bara de som efter ansökan hos Socialstyrelsen har fått bevis om att de har rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Grunden för att få den skyddade yrkestiteln kommer att vara det nya utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

Övergångsbestämmelser gäller i tio år

Den som är tillsvidareanställd som undersköterska när reglerna träder i kraft den 1 juli 2023 får använda titeln i tio år, även om man saknar bevis om rätten att använda den.

Under samma tid ska bevis för rätten att använda yrkestiteln undersköterska även kunna ges till dem som har genomfört en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Detta enligt de bestämmelser om utbildningsinnehåll som gäller eller har gällt före den 1 juli 2023.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun