Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Tobias Billström deltar vid Natos utrikesministermöte

Publicerad

Den 4–5 april reser utrikesminister Tobias Billström till Bryssel för att delta i Natos utrikesministermöte. Mötet syftar till att förbereda Natos toppmöte i Vilnius i juli i år. På agendan står Natos anpassning till säkerhetspolitiska utmaningar, stöd till Ukraina och fördjupat samarbete med partners.

– Som blivande Natomedlem är det viktigt för oss att bidra till alliansens arbete. Sverige är säkrare i Nato, och Nato blir likaså säkrare med Sverige som fullvärdig medlem, säger utrikesminister Tobias Billström.

– Det är mycket glädjande att Finland idag upptas som medlem i Nato. Men precis som Finland har sagt så är deras medlemskap inte komplett förrän även Sverige är medlem. Regeringen kommer nu att arbeta stenhårt för att även Sverige ska bli medlem och vår målsättning är fortsatt att Sverige ska vara medlemmar i Nato i samband med toppmötet i Vilnius, säger utrikesminister Billström. 

Utrikesminister Billström kommer att delta i samtliga arbetssessioner där aktuella säkerhetspolitiska frågor diskuteras. Utrikesministrarna i Natokretsen kommer bland annat att förbereda flera av de frågor som kommer att stå på dagordningen för toppmötet i Vilnius i juli.  

Ukraina kommer delta som partnerland i den s.k. Nato-Ukraina-kommissionen och representeras av den ukrainska utrikesministern Dmytro Kuleba. Natos strategiska partners i Asien och Stillahavsområdet – Australien, Japan, Nya Zeeland och Sydkorea – deltar också i delar av mötet.

Det var under Natotoppmötet i Madrid juni 2022 som Sverige formellt blev inbjudet till Nato. När utrikesministermötet äger rum den 4–5 april har 28 av 30 Natomedlemmar ratificerat Sveriges ansökan om Natomedlemskap, vilket visar på det starka stöd som Sverige fått för sin ansökan. Mötet blir ytterligare ett tillfälle för utrikesministern att diskutera Sveriges blivande medlemskap i Nato.

Om mötet

Natos formella utrikesministermöten sker två gånger per år för att diskutera dagsaktuella säkerhetsfrågor. Därutöver hålls ett informellt möte årligen. Mötet är ett NAC-möte (Nordatlantiska rådet) på utrikesministernivå, vilket är det högsta beslutsfattande organet inom Nato. Detta är andra gången Sverige deltar vid ett utrikesministermöte i egenskap av inbjudet land till Nato.

Presskontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt

Om Sverige och Nato

Information om Sveriges väg in i Nato, Sveriges och Natos historia samt om Natos arbete och organisation: