Möte för att främja europeisk samverkan inom kärnkraftsområdet

Publicerad

I dag träffas representanter för ett femtontal länder och EU-kommissionen i Paris för att diskutera utvecklingen av kärnkraft i Europa. Mötet är ett i raden av informella möten för kärnkraftsvänliga EU-länder som Frankrike anordnar.

På dagordningen står bland annat en diskussion om hur Europa kan använda kärnkraft som ett verktyg för att nå klimatmålen och säkerställa unionens energioberoende. Frankrikes energiminister Agnès Pannier-Runacher inleder dagen och EU-kommisionären för energi, Kadri Simson, inledningstalar. Även Storbritannien är inbjudet att delta i delar av mötet. Sverige representeras av statssekreterare Daniel Liljeberg.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö