Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen ökar motståndskraften i betalningssystemet

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat förslag till Lagrådet som innehåller nya regler för företag som förmedlar betalningar mellan banker, alltså clearingbolag. Förslaget stärker motståndskraften i betalningssystemet.

Ett väl fungerande system för att genomföra betalningar är en grundläggande förutsättning för samhällsekonomin. Clearingbolag, såsom Bankgirocentralen BGC AB, har en viktig roll för ett välfungerande betalningssystem. Den svenska lagstiftningen för clearingverksamhet är föråldrad och har inte anpassats till digitaliseringen eller vad som gäller internationellt. Regeringens förslag innebär bland annat att det ställs krav på företagens riskhantering, beredskap och cybersäkerhet.  

– Den ökade digitaliseringen och det förändrade säkerhetsläget i omvärlden har satt fokus på att stärka betalningssystemets robusthet. Förslaget är ett viktigt steg på vägen i det arbetet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Förslaget innebär också att fler verksamheter omfattas av reglerna. I dag omfattas bara traditionella betalningar men i fortsättningen ska även omedelbara betalningar omfattas.

– Det innebär att ytterligare företag, såsom Getswish AB, kan komma att ställas under Finansinspektionens tillsyn, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.  

Efter Lagrådets granskning av förslaget är avsikten att regeringen ska besluta en proposition till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson