Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Tjeckien anskaffar 246 st stridsfordon 90 från Sverige

Publicerad

Tjeckiens regering beslutade den 24 maj att underteckna avtal omfattande 246 stycken CV90 MkIV till ett ordervärde av cirka 22 miljarder SEK från BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik.

– Jag är övertygad om att stridsfordon 90 är rätt val även för Tjeckien. Tjeckiens anskaffning öppnar upp för ytterligare samarbeten inom försvarsområdet mellan Sverige och Tjeckien i enlighet med det bilaterala avtal som tidigare tecknats mellan länderna. Jag ser med tillförsikt fram emot det fördjupade samarbetet inom stridsfordonsområdet. Det kommer att vara till stor nytta även för den svenska Försvarsmakten, säger försvarsminister Pål Jonson. 

Fler avtal tecknas

Affären genomförs i ett mellanstatligt upplägg där en övergripande avsiktsförklaring om samarbete inom stridsfordonsområdet tidigare har tecknats mellan Tjeckien, Försvarets materielverk (FMV) och BAE Hägglunds. Vidare har en mellanstatlig överenskommelse tecknats av Försvarets materielverk (FMV) om bland annat stöd under leveransskedet samt erfarenhetsutbyte och samarbete gällande utbildning, nyttjande, drift och fortsatt utveckling av stridsfordon 90-systemet. 

Sedan 2002 finns ett bilateralt samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, MoU, med Tjeckien om samarbete på försvarsområdet (SÖ 2004:50).

Avtalen rörande leverans och mellanstatligt samarbete av CV90 undertecknades av Tjeckien, FMV och BAE Systems Hägglunds den 24 maj.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand