Pressmeddelande från Kulturdepartementet

EU:s medlemsstater överens om europeisk mediefrihetsakt

Publicerad

EU:s medlemsländer har nu kommit överens om ett förslag till en ny europeisk mediefrihetsakt. I förordningen föreslås ett nytt gemensamt regelverk inom EU som ska stärka mediernas frihet, mångfald och oberoende. ”En viktig framgång för det svenska ordförandeskapet” säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Under ett möte mellan medlemsstaternas ambassadörer nåddes idag en överenskommelse om den europeiska mediefrihetsakten (EMFA). Det betyder att ministerrådet nu har en enad ståndpunkt inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet. Grundtanken är att det gemensamma regelverket ska skydda journalister och medier från politisk påverkan och underlätta för medieföretag att verka i andra EU-länder.

– Jag är väldigt nöjd med den här överenskommelsen. Mediernas frihet är fundamental för det demokratiska samhället, men utsätts för hot både inom och utanför EU. I rådets position stärks skyddet för medieföretag, journalister och deras källor. Samtidigt säkerställs att varje EU-lands unika medielandskap kan fortsätta att utvecklas utan alltför detaljerade regler. Vi inledde vårt arbete med ambitionen att försöka nå fram till en politisk överenskommelse om förslaget och att vi nu lyckas med det tycker jag är en viktig framgång för det svenska ordförandeskapet, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Under hösten påbörjar ministerrådet förhandlingar med Europaparlamentet om innehållet i förordningen.

Bakgrund

Europeiska mediefrihetsakten (EMFA) är en EU-förordning som täcker en rad olika frågor med utgångspunkt i allmänhetens rätt till en mångfald av oberoende medier. I förslaget finns bland annat åtgärder för att skydda medier från politisk påverkan och inskränkningar och för att öka möjligheterna för medieföretag att verka i flera länder. Förslaget innehåller också bestämmelser om transparens i medieägande och krav på medlemsstaterna att säkra public service-mediers oberoende och finansiering.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1127819
e-post till Sara E. Persson