Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturminister Parisa Liljestrand till rådsmöte i Bryssel

Publicerad

Den 13 och 14 maj reser kulturminister Parisa Liljestrand till Bryssel för att delta vid Europeiska unionens rådsmöte om utbildning, ungdom, kultur och idrott (EYCS). Dagordningen omfattar flera frågor, däribland slutsatser om stöd för influerare som skapar onlineinnehåll och användningen av ny teknik för att analysera publik och publikströmmar.

Rådet förväntas besluta om rådsslutsatser om datadriven publikutveckling för de kulturella och kreativa sektorerna. Syftet är att ta tillvara de kunskaper som ny teknik kan ge tillsammans med de lärdomar som kom fram under Covid 19-pandemin då den ökade digitaliseringen förbättrade möjligheten att analysera publik och publikströmmar till olika typer av evenemang. En tydligare användning av sådana metoder kan gynna de kulturella och kreativa sektorerna och hjälpa dem att öka sin publik.

–Vi ser detta som ett bra sätt att inleda en dialog både inom EU och nationellt för att hjälpa till att öka publiken och bättre förstå sin publik. Målet är så klart en välmående kulturell och kreativ sektor samt en bred publik. Vi vill att kultur ska nå ut till så många som möjligt, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Rådet förväntas även besluta om rådsslutsatser kring stöd till influerare som verkar på plattformar med innehåll skapat av användarna. Influerare har blivit en del av det globala medieekosystemet och har allt större påverkan på innehåll och information online som européer konsumerar regelbundet. Därför finns det ett behov av att stärka ansvarsfullt beteende hos influerarna, förutom att stärka mediekunnigheten hos deras publik.

Det belgiska ordförandeskapet har även aviserat en riktlinjedebatt om att förbereda de kulturella och kreativa sektorernas framtid för den artificiella intelligensens tidsålder. Fokus för diskussionen ska vara att dela initiativ och identifiera åtgärder som främjar kompetensutveckling och utbildning samt främjande av ett hållbart sektorsövergripande samarbete. Det här är centrala utmaningar för att kunna frigöra den potential som AI har för de kulturella och kreativa sektorerna.

–Regeringen välkomnar ett proaktivt förhållningssätt inom EU och föreslår ett sektorsövergripande samarbete i AI-frågor, vilket är bra för de kulturella och kreativa sektorerna. Sverige har tagit flera viktiga steg för att möta framtida behov inom AI-användning och -utveckling och för att kunna hantera risker med AI, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...