Hoppa till huvudinnehåll

Ny reform stärker våldsutsatta i skyddat boende

Publicerad

Personer som bor på skyddat boende är en av vårt samhälles mest sårbara grupper. Nu föreslår regeringen en reform för att stärka rättigheterna för vuxna och barn som vistas i skyddat boende. Genom ett nytt regelverk möjliggörs stöd och hjälp till barnen genom en placering tillsammans med den skyddsökande vårdnadshavaren.

Ladda ner:

Våldsutsatta vuxna kan få bo i ett så kallat skyddat boende. I Sverige vistas varje år ungefär lika många barn som vuxna i skyddade boenden. I lagrådsremissen som regeringen nu lämnar till Lagrådet föreslås att skyddad boende ska bli en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. Medföljande barn ska bedömas individuellt och få ett eget beslut om insatsen. De ska också ha en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakten med barn och unga. Vidare ska också barn och ungas tillgång till hälso-och sjukvård samt skola stärkas genom dessa förslag.

–Den reform vi nu presenterar innebär ett stort steg i rätt riktning för våldsutsatta barn och vuxna. Vi vet att alltför många barn som lever i skyddat boende ofta går miste om sin skolgång vilket riskerar att få förödande konsekvenser för dessa barns framtid och risk att hamna i utanförskap. Jag är därför glad att vi nu går fram med förslag till hur vi kan förbättra och stärka barns situation i skyddade boende. Alla barn har rätt till en ljus och trygg framtid, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Förändringarna handlar om att möjliggöra stöd och hjälp till barnen genom en placering tillsammans med den skyddssökande vårdnadshavaren. Ganska många barn i denna situation har två vårdnadshavare. I sådana fall får den skyddsökande vårdnadshavaren rätt att själv bestämma i vissa frågor som rör barnet under placeringen, t ex om byte av skola eller förskola.

–Denna reform för att stärka rättigheterna för de vuxna och barn som vistas i skyddade boenden är otroligt viktig. Det är många som inte vågar lämna våldsamma relationer för att de är oroliga för vilket skydd som finns, både för dem själva och för deras barn. Det är därför nödvändigt med en god kvalitet på skyddade boenden så att alla som utsätts för våld i nära relation får det skydd och stöd de behöver, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Ett ökat stöd till barnen avlastar våldsutsatta vårdnadshavare och genom de här förslagen stärks skyddet mot umgänge med en våldsam förälder. Regeringen föreslår också att det införs krav på tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att driva skyddade boenden. På det sättet kan verksamheterna följas upp och bättre förutsättningar för trygga boenden med hög kvalitet skapas. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 mars 2024.

Uppdrag till länsstyrelserna om stöd till kommunerna gällande barn som vistas i skyddat boende

För att ytterligare stärka stöd och skydd för barn, har regeringen också beslutat att ge länsstyrelserna i uppdrag att stödja kommunerna med att tillämpa ett barnrättsperspektiv i arbetet med barn som vistas i skyddat boende med en vårdnadshavare. Länsstyrelserna ska genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyten för yrkesverksamma. Uppdraget pågår 2023-2028 och ska genomföras i samarbete med Barnafrid vid Linköpings universitet och Jämställdhetsmyndigheten. Länsstyrelserna får under 2023 använda 15 miljoner kronor för uppdragets genomförande. För 2024 beräknas 25 miljoner kronor tilldelas länsstyrelserna.

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.

Laddar...