Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen har överlämnat en skrivelse om Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport om de statliga servicekontoren. I skrivelsen behandlar regeringen Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Etablering av myndigheter utanför Stockholm – små regionala bidrag utan äventyrad effektivitet på lång sikt (RiR 2023:1).

I rapporten granskar Riksrevisionen om regeringens lokalisering av myndigheter på orter utanför Stockholm har levt upp till riksdagens avsikter. Granskningen omfattar 46 myndigheter som regeringen helt eller delvis har lokaliserat utanför Stockholm mellan åren 2004 och 2020.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens lokalisering av myndigheter på orter utanför Stockholm under perioden 2004–2020 delvis har levt upp till riksdagens avsikter. Enligt Riksrevisionen har lokaliseringsbesluten medfört ett litet men positivt bidrag till regional utveckling samtidigt som besluten inte har äventyrat myndigheternas möjligheter att bedriva sin verksamhet effektivt på lång sikt.

Regeringen instämmer i huvudsak i de redovisade iakttagelserna och anser att det är viktigt med statlig närvaro i hela landet. Detta bl.a. för att bidra till regional utveckling. Samtidigt är det viktigt att myndigheter bedriver en effektiv verksamhet, oavsett var i landet dessa är placerade.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00