Hoppa till huvudinnehåll

Robust regelverk med starkt skydd för havsmiljön måste vara på plats innan djuphavsgruvdrift kan övervägas

Publicerad

I den internationella havsbottenmyndigheten ISA:s råd förhandlar världens länder nu om ett regelverk för utvinning av mineraler och metaller från djuphavsbottnar. Samtidigt är kunskapen om djuphavets organismer och livsmiljöer mycket bristfällig. Det gäller även kunskapen om miljökonsekvenserna av utvinningen. Därför tar regeringen ställning för att regelverk med starkt skydd för den marina havsmiljön måste komma på plats innan djuphavsgruvdrift kan övervägas.

- Vi måste ha ett robust regelverk på plats som ser till att effekterna av djuphavsgruvdriften inte är skadliga för havsmiljön, innan vi överväger att tillåta utvinning av mineraler från havets djup. Den biologiska mångfald som finns i djuphavet är i stort sett okänd för mänskligheten, och vi måste se till att den skyddas och inte förstörs på ett sätt som kan få oförutsedda konsekvenser för havsmiljön och det marina djurlivet, säger klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

Djuphavsbottnar bortom och långt bortom 200 sjömil från någon kust och på 4000–6000 meters djup utgör en mycket stor yta. Kunskapen om djuphavens organismer och livsmiljöer i djuphavet är mycket begränsat, samtidigt som livsformer i djuphaven utgör den största biomassan på jorden. Över 90% av organismerna beräknas vara vetenskapligt obeskrivna i dagsläget. De studier som har gjorts visar en unik biologisk mångfald. Kunskapen om effekterna av utvinningen är också bristfällig. Därför behövs studier som kan visa på effekterna på den biologiska mångfalden över lång tid. 

- Samtidigt finns enorma tillgångar i djuphaven, med mineraler som skulle kunna bidra till genomförandet av klimatomställningen. Men vi ska inte riskera att förstöra miljön och agera för lättvindigt och förhastat på grund av den här möjligheten. Vi behöver mer forskning och mer kunskap om livsmiljöerna i djuphaven. Vi måste ha en omfattande bild av vilka konsekvenser en eventuell utvinning av mineraler skulle få, innan vi ens kan överväga att börja med gruvdrift där, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

Förhandlingarna om det nya regelverket för mineralutvinning sker i ISA:s (Internationella havsbottenmyndigheten) operationella råd. Rådet har ett roterande medlemskap av länder i ISA:s församling. Sverige är inte medlemmar i ISA:s råd, men har ett nära samarbete med andra EU-medlemsländer som är representerade i rådet. En plan för hur regelverket ska kunna antas i juli 2023 har utvecklats.

Presskontakt

Anna Simon-Karlsson
Politiskt sakkunnig
Telefon (växel): 08-405 10 00
e-post till Anna Simon-Karlsson
Laddar...