Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sakkunniga i kommittén om översyn av låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder

Publicerad

Regeringen har gett en kommitté i uppdrag att analysera hur åtgärder såsom bolånetak och amorteringskrav har fungerat hittills, och hur de kan utformas framöver för att hantera risker på ett ändamålsenligt sätt. I dag har kommittén kompletterats med förordnandet av sakkunniga. Sakkunnigkretsen har en bred och mångsidig sammansättning med representanter från akademin, statsförvaltningen och näringslivet.

Kommittén om översyn av låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder består av professorn Peter Englund, dekanen Susanne Ackum och professorn John Hassler. Peter Englund har tidigare bland annat varit styrelseledamot i Finansinspektionen, Susanne Ackum har varit generaldirektör för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och John Hassler har varit ordförande i Finanspolitiska rådet. 

Som sakkunniga i kommittén förordnas, utöver representanter från Regeringskansliet,

 • Marieke Bos, docent vid Handelshögskolan i Stockholm,
 • Lars E.O. Svensson, professor vid Handelshögskolan i Stockholm,
 • Roine Westman, docent vid Stockholms universitet,
 • Erik Hjalmarsson, professor vid Göteborgs universitet,
 • Thomas Nielsen, bitr. chefsekonom vid Finansinspektionen,
 • Daria Finocchiaro, rådgivare vid Riksbankens forskningsenhet,
 • Erika Färnstrand Damsgaard, avdelningschef vid Riksgäldskontoret,
 • Lisa Borgström Åkesson, senior fastighetsekonom vid Boverket,
 • Gabriella Fenger-Krog, enhetschef vid Konsumentverket,
 • Anna Broman, bostadspolitisk expert vid Byggföretagen,
 • Björn Elfstrand, verkställande direktör för Sparbankernas Riksförbund, och
 • Johan Hansing, chefsekonom vid Svenska Bankföreningen.

Som sekreterare i kommittén förordnas Viktor Thell från Finansinspektionen och Magnus Åhl från Riksbanken, båda med doktorsexamen.

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Laddar...