Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Tobias Billström deltar i EU:s utrikesministermöte

Publicerad

Utrikesminister Tobias Billström deltar i EU:s utrikesministermöte (FAC) i Luxemburg den 26 juni.

Överst på dagordningen för EU:s utrikesministermöte står Rysslands aggression mot Ukraina.

– Det är glädjande att vårt ordförandeskap har kunnat göra skillnad på många områden, men det finns mycket mer att göra. Stöd till Ukraina så länge som det krävs, tryck på Ryssland, och säkerställande av internationellt stöd för denna politik förblir en av regeringens viktigaste prioriteringar även efter vårt EU-ordförandeskap, säger utrikesminister Tobias Billström.

På dagordningen står även EU:s förbindelser med Latinamerika och Karibien samt digital diplomati. Utrikesministrarna väntas också diskutera andra aktuella frågor och anta ytterligare sanktioner mot Iran.

– Jag välkomnar att FAC under det svenska ordförandeskapet kan anta slutsatser om digital diplomati och föra en diskussion om vägen framåt. Det är ett framväxande område som regeringen betraktar som strategiskt viktigt. EU behöver tillsammans med partners agera sammanhållet och framåtlutat i de internationella diskussionerna om digitala frågor, säger utrikesminister Tobias Billström. 

Presskontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt