Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Tolfte stödpaketet till Ukraina

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett nytt stödpaket till Ukraina som presenterades på mötet med Ukraine Defence Contact Group i Bryssel 15 juni 2023. Stödet omfattar bidrag till fonder på sammanlagt 230 miljoner kronor och uppdrag till Försvarsmakten om bland annat JAS 39 Gripen och försörjningslösning för donerad krigsmateriel. Det sammanlagda värdet på detta tolfte stödpaket uppgår till cirka 250 miljoner kronor.

Regeringen aviserat om ett nytt stöd till Ukraina på 140 miljoner kronor genom den brittiska fonden International Fund for Ukraine, vars medel används för upphandling av försvarsmateriel till Ukraina. Fonden planerar bland annat för att köpa in långräckviddiga robotar för att donera till Ukraina.

Regeringen har även aviserat om 90 miljoner kronor till Natos stödfond för Ukraina (NATO Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund). Fondens syfte är att upphandla försvarsmateriel, bränsle, medicinsk utrustning, militär träningsutrustning och stöd för att stärka och modernisera Ukrainas försvars- och säkerhetsinstitutioner.

Utbildning på JAS 39 Gripen

Försvarsmakten får i uppdrag att orienteringsutbilda ukrainska piloter med tillhörande flygteknisk personal på JAS 39. Bakgrunden är att Ukrainas försvarsmakt har framfört önskemål om att få operativt utvärdera JAS 39 då en av de mest akuta åtgärderna är att förstärka det ukrainska luftförsvaret med ett modernt stridsflygsystem.

Försörjningslösning för krigsmateriel

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten ska genomföra en försörjningslösning för krigsmaterielsystem till Ukraina. Inom försörjningslösningen får Försvarsmakten bedriva verksamhet med upp till 60 personer på plats i Polen, Rumänien och Slovakien.

Sedan 2022 har Sverige levererat ett stort antal olika typer av materielsystem, där det svenska underhållsstödet begränsat sig till ett iordningsställande av materielen följt av en transport till Ukraina. Mer kvalificerade vapen- och sensorsystem kräver dock en mer långsiktig försörjningslösning innehållande tekniskt systemstöd, reservdelar och utbytesenheter samt ammunition för att över tid bibehålla den operativa effekten. Försvarsmakten avser därför att bygga upp en långsiktig försörjningslösning för kvalificerade materielsystem, likt Robotsystem 70, Stridsfordon 90, Stridsvagn 122 och Archer, vilka har donerats till Ukraina. Försörjningssystemet skapas genom samverkan mellan Försvarsmakten, Försvarets materielverk och aktuell svensk industri.

Uppdraget pågår till och med den 31 december 2025.

Fortsatt stöd genom EUMAM

EU:s militära stödinsats för Ukraina (EUMAM UA) leds av den i Bryssel belägna militära planerings- och ledningskapaciteten (MPCC), vilken fungerar som ett strategiskt och operativt högkvarter för insatsen. Sedan hösten 2022 bidrar Sverige med förstärkningspersonal till MPCC. Regeringen har gett uppdrag till Försvarsmakten att fortsatt placera officerare vid MPCC fram till och med 8 november 2024.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Laddar...