Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill införa nya gymnasiala yrkesutbildningar

Publicerad

Cirka 15 procent av de elever som i dag lämnar grundskolan är inte behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Regeringen vill öka deras möjligheter att skaffa en yrkesutbildning. Regeringen föreslår därför en gymnasial yrkesskola med en tydlig praktisk inriktning, så att elever kan ges möjligheter till en snabbare etablering på arbetsmarknaden.

– Det är uppenbart att det finns för få vägar in i arbetslivet. Möjligheten till en yrkesutbildning är viktig för våra ungdomar, men också för samhällets kompetensförsörjning. Vi vet att många branscher har svårt att hitta rätt utbildad arbetskraft. De nya utbildningarna kan därför komma att spela en viktig roll, säger skolminister Lotta Edholm. 

Regeringen beslutar i dag om ett tilläggsdirektiv till Utredningen om fler vägar till arbetslivet (U 2022:03) med uppdrag att lämna förslag om en yrkesskola. Utredaren ska bland annat

  • lämna förslag om nya valbara gymnasiala yrkesutbildningar – yrkesskola – som kan ge elever en snabbare etablering på arbetsmarknaden
  • om utredaren föreslår att obligatoriska eller frivilliga yrkesprov ska införas, föreslå hur arbetslivet ska ges inflytande i fråga om yrkesprovens utveckling och genomförande
  • med utgångspunkt i erfarenheter från försöksverksamheten med branschskolor föreslå hur behovet av utbildning inom små yrkes­områden mer ändamålsenligt kan tillgodoses inom gymnasieskolan.

För att de nya utbildningarna ska svara mot de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar ska företrädare för arbetslivet involveras när det gäller utbildningarnas innehåll.

Utredningstiden förlängs med fem månader. Uppdraget ska redovisas senast den 4 november 2024.

Presskontakt

Erik Åslin
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1406874
e-post till Erik Åslin