Pressmeddelande från Finansdepartementet

Finansmarknadsministern bjuder in till ett rundabordssamtal om kontantanvändning

Publicerad

Den 31 augusti bjuder finansmarknadsminister Niklas Wykman och Dennis Dioukarev, riksdagsledamot i finansutskottet för Sverigedemokraterna, in representanter från livsmedels- och drivmedelsbranschen samt företrädare för olika konsumentgrupper till ett samtal om kontanternas roll och framtid i samhället.

Syftet med rundabordssamtalet är att diskutera i vilken grad kontanter accepteras i dag, vilken utveckling som kan väntas framöver och behovet av eventuella åtgärder.

Regeringen och riksdagen har de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att säkerställa tillgången till kontanter och nödvändiga tjänster kopplade till dessa. Bland annat finns numera ett krav på de största bankerna i landet att tillhandahålla kontanttjänster med en viss geografisk spridning och Riksbanken har fått tydligare och utökade krav på sig att ha kontantdepåer. Kontantanvändningen minskar dock fortsatt och fler och fler näringsidkare har upphört med att acceptera kontanta betalningar.

– Utvecklingen av kontantanvändningen i Sverige väcker flera viktiga frågor. Det är därför motiverat att samla olika berörda aktörer för att diskutera kontanternas roll och framtid i samhället och ta del av deras perspektiv i frågans olika utmaningar, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson