Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Mer moderna och ändamålsenliga regler för förvar

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av hela regelverket om förvar i utlänningslagen. Syftet är att skapa ett modernt och ändamålsenligt regelverk.

Ladda ner:

– Ökat återvändande är en prioriterad fråga för regeringen. För att få till ett välfungerande system för det har förvaren stor betydelse. Men det handlar också om att skapa säkrare och tryggare förvar, både för anställda och förvarstagna. Möjligheten att ta utlänningar i förvar ska användas på ett effektivt och rättssäkert sätt, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

För att säkerställa att en person är tillgänglig för myndigheterna så att ett beslut om utvisning kan verkställas kan personen placeras i förvar. Att placeras i förvar innebär att man vistas på ett låst boende som Migrationsverket ansvarar för, tills beslutet om avvisning eller utvisning går att genomföra. För att verkställighetsprocessen ska vara så effektiv som möjligt är det viktigt att svensk rätt inte innehåller mer begränsande regler än vad som är tillåtet enligt EU-rätten.

Utgångspunkten för uppdraget är att svensk rätt fullt ut ska motsvara de möjligheter till förvarstagande som EU-rätten medger. Inom ramen för översynen ska utredaren uppmärksamma vissa frågor särskilt. Bland annat 

  • om det bör införas möjligheter att ta utlänningar i förvar i fler situationer än vad som i dag är möjliga,
  • se över tidsfristerna för förvar, det vill säga hur länge en person får hållas kvar,
  • överväga utökade möjligheter att visitera förvarstagna och söka igenom deras rum och tillhörigheter,
  • överväga om väktare bör kunna förordnas i samband med transporter och bevakning av förvarstagna, 
  • ta ställning till om det finns åtgärder som kan förbättra organisationen av vården på förvaren, och 
  • undersöka om elektronisk övervakning skulle kunna utgöra ett ändamålsenligt komplement till förvar.

Uppdraget om utökade möjligheter att visitera förvarstagna och söka igenom deras rum och tillhörigheter samt uppdraget om möjlighet att förordna väktare vid transporter och bevakning ska delredovisas senast den 10 januari 2024. Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 17 februari 2025.

Utredare är kammarrättslagmannen Johan Lundmark.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand