Nya åtgärder för att stärka Sveriges säkerhet

Publicerad

Med anledning av det allvarliga säkerhetsläget finns ett ökat behov av kontroll över vilka som försöker resa in i Sverige och i vilka syften. Därför avser regeringen på torsdag att fatta beslut om ett utökat uppdrag till Polismyndigheten att intensifiera arbetet med kontroller vid inre gräns. Det aviserades vid en pressträff i går med statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer.

Ladda ner:

– Personer med mycket svag koppling till Sverige ska inte kunna komma till Sverige för att begå brott eller för att agera i strid med svenska säkerhetsintressen, säger statsminister Ulf Kristersson som under pressträffen gav en samlad bild över regeringens åtgärder för att stärka Sveriges säkerhet.

Inre gränskontroll syftar till att kunna identifiera personer som reser in i Sverige och som kan utgöra ett säkerhetshot eller på annat sätt hota allmän ordning och säkerheten i landet. I maj tidigare i år fattade regeringen beslut om att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns. Beslutet sträcker sig fram till början av november.

– Polismyndigheten har i regleringsbrevet för 2023 i uppdrag att säkerställa och genomföra gränskontroller och andra typer av kontroller vid inre gräns. Sedan uppdraget gavs i slutet av förra året har säkerhetsläget försämrats. Därför ser vi nu behov av förstärkta insatser och en intensifiering av kontroller, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Att intensifiera arbetet med inre gränskontroller kan till exempel handla om att förstärka den nuvarande gränskontrollen vid inre gräns eller genomföra inre utlänningskontroller med särskilda befogenheter i gränsnära områden. De särskilda befogenheterna kommer från en ny lag som träder i kraft idag den 1 augusti och som sänker kraven för när polisen får genomföra inre utlänningskontroll.

Uppdraget ska redovisas den 1 mars 2024.

Precis som den danska regeringen tittar också den svenska regeringen på andra möjliga åtgärder under rådande säkerhetsläge. Regeringen överväger bland annat hur en utredning om ordningslagen skulle kunna utformas. Det handlar i så fall inte om att generellt förbjuda vissa yttringar, utan om att bredda tillståndsprövningen vad gäller allmänna sammankomster. Detta så att inte enbart ordningsstörningar på själva platsen – utan även Sveriges säkerhet – ska kunna vägas in vid prövningen.

Detta är frågor som kräver noggranna överväganden, och eventuella ändringar måste självklart respektera grundlagarnas skydd för yttrandefriheten.

Presskontakt

Hanna Strömberg
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 61 69
e-post till Hanna Strömberg
Erik Engstrand
Tf. pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand

Regleringsbrev hos Ekonomistyrningsverket (ESV)

Statsliggaren är en sammanställning av samtliga myndigheters regleringsbrev och publiceras av ESV. Regleringsbreven uppdateras löpande under året.