65 miljoner kronor till forskning och innovation om 6G

Publicerad

Sverige ska ta täten i utformningen av nästa generations trådlösa system. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför en satsning på sjätte generationens trådlösa system (6G) som ska innefatta både grundforskning och tillämpad forskning samt innovation. Under 2024 tillförs Vetenskapsrådet 15 miljoner kronor och Vinnova 50 miljoner kronor för detta ändamål.

Utvecklingen av den sjätte generationens trådlösa system (6G) har påbörjats. 6G förväntas innebära förbättrad hastighet, förbättrad databearbetning, sömlös anslutning och avsevärt minskad fördröjning.

6G-system innefattar olika teknikområden, från mjukvara och artificiell intelligens (AI) till halvledare och radiokommunikation. Ett snabbare trådlöst system väntas leda till en rad nya datadrivna tillämpningar och möjliggöra ökad produktivitet inom många olika områden och branscher.

– Det görs stora satsningar på 6G-forskning och innovation i flera länder. Sverige har mycket goda förutsättningar att gå i täten för teknikutvecklingen och vara drivande i arbetet med en global standard för 6G. Genom satsningen på forskning och innovation om 6G vill regeringen stärka Sveriges position som stark forskningsnation, säger utbildningsminister Mats Persson.

– Betydelsen av en säker och robust digital infrastruktur kan inte nog understrykas. Sverige är redan nu en världsledande telekom-nation och behöver växla upp för att behålla den positionen. Det är avgörande för vår konkurrenskraft och utvecklingen för även med sig möjligheter att snabba på den gröna och digitala omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

För forskningssatsningen inom nästa generations trådlösa system (6G) föreslår regeringen att Vetenskapsrådet tillförs 15 miljoner kronor 2024. För samma ändamål beräknas Vetenskapsrådet tillföras 60 miljoner kronor 2025 och 65 miljoner kronor 2026. Regeringen föreslår även att Vinnova tillförs 15 miljoner kronor 2023, 50 miljoner kronor 2024 samt beräknas tillföras 100 miljoner kronor årligen (2025–2026).

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.