Ekonomiskt stöd för att avveckla minkuppfödning

Publicerad

I budgetpropositionen föreslår regeringen ett ekonomiskt stöd till minkföretagare som frivilligt avvecklar sin verksamhet. Regeringens bedömning är att minkföretagen med detta stöd får möjlighet att avveckla sin verksamhet på ett ordnat sätt.

Att föda upp mink för pälsproduktion är förenat med utmaningar. Under Corona-pandemin beslutades om förebyggande åtgärder av smittskyddsskäl som negativt påverkade minkföretagens inkomster.

Produktionen är förbjuden i flera EU-länder och det är inte omöjligt att ett sådant förbud blir aktuellt på EU-nivå.

Regeringen föreslår att avsätta totalt 180 miljoner kronor år 2024 och 2025 för att stötta de företagare som frivilligt avvecklar sin verksamhet med minkuppfödning för pälsproduktion. Stödet är tänkt att betalas ut till företag efter genomförd avveckling under perioden 2024–2025. Regeringskansliet arbetar med framtagande av en förordning som anger stödets utformning.

– Detta ekonomiska stöd kommer möjliggöra för minkföretag att på ett planerat och ordnat sätt avveckla sin verksamhet, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

– Djurskyddsfrågorna är högt prioriterade för Sverigedemokraterna och specifikt minkuppfödning har länge varit föremål för diskussion. Sverigedemokraterna och regeringen är överens om att föreslå ett stöd för frivillig avveckling, säger Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Parallellt med att en förordning för det ekonomiska stödet tas fram kommer arbete med att se över djurskyddslagstiftningen att inledas. Syftet är att utreda om djurskyddslagen ska ändras så att pälsdjursuppfödning inte längre blir tillåtet.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.