Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förbud mot kusinäktenskap utreds

Publicerad

En utredare får i uppdrag att ta fram ett förslag till förbud mot äktenskap mellan kusiner. Syftet är att skapa en reglering som motverkar hedersförtryck och äktenskap som ingås till följd av påtryckningar eller annan påverkan.

För personer som lever i en hederskontext kan valet av partner vara en angelägenhet för flera personer i stället för ett individuellt val. Där finns förväntningar och krav på att familjens, släktens eller ett större kollektivs intressen sätts framför individens. Det är inte heller ovanligt att arrangerade äktenskap har starka inslag av påverkan från till exempel släkten och det kan vara svårt för såväl den som utsätts som för utomstående att avgöra om det är fråga om ett tvångs­äktenskap, eftersom det inte sällan kan röra sig om subtila påtryckningar eller annan påverkan.  

Utredaren Anne Kuttenkeuler, hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt, får därför i uppdrag att:

  • inhämta faktaunderlag om orsaker till och effekter, såväl medicinska som samhälleliga, av kusinäktenskap och, i den mån det behövs för uppdraget, äktenskap mellan andra nära släktingar,
  • analysera behovet av och förutsättningarna för ett förbud mot kusinäktenskap,
  • lämna förslag till ett förbud mot kusinäktenskap i äktenskapsbalken,
  • bedöma om särskilda regler om äktenskapsskillnad bör gälla om ett äktenskap har ingåtts mellan kusiner trots att det inte är tillåtet,
  • ta ställning till vilken verkan kusinäktenskap som har ingåtts i ett annat land bör ha i Sverige, 
  • överväga om reglerna om äktenskap mellan andra nära släktingar bör ändras och, oberoende av vad utredaren kommer fram till, lämna förslag på hur äktenskap med halvsyskon och med föräldrars syskon kan förbjudas, samt
  • lämna förslag till de författningsändringar och andra åtgärder som behövs.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2024.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. 

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...