Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag för att bekämpa otillåtna direktupphandlingar till riksdagen

Publicerad

Otillåtna direktupphandlingar är en särskilt allvarlig överträdelse av upphandlingslagstiftningen. Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag som ger Konkurrensverket bättre förutsättningar att bekämpa otillåtna direktupphandlingar.

Att offentliga kontrakt utsätts för konkurrens gör att det är möjligt för samtliga leverantörer att lämna anbud. Otillåtna direktupphandlingar sätter upphandlingslagstiftningen, som ska främja konkurrens och motverka korruption, ur spel.

– Konkurrensverket behöver ha bra förutsättningar att bedriva en effektiv tillsyn och för att bekämpa otillåtna direktupphandlingar. Vikten av att alla leverantörer får möjlighet att lämna anbud och konkurrera om offentliga kontrakt kan inte nog understrykas, säger civilminister Erik Slottner. 

I propositionen föreslås bland annat att Konkurrensverket ska få fatta beslut om upphandlings­skade­avgift som första instans. Dessutom föreslås att tids­fristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift ska förlängas till två år och att avgift­­ens tak höjs från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor.

– Det ligger i samtliga aktörers och samhällets intresse att upphandlingslagstiftningen, som bland annat syftar till att främja konkurrens och motverka korruption, följs. Det gläder mig därför att kunna informera om att regeringen idag har beslutat om en proposition vars förslag syftar till en effektivare tillsyn, säger civilminister Erik Slottner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00