Pressmeddelande från Socialdepartementet

Gemensamt uttalande med Ukraina uppmärksammar vårdpersonalens betydelse

Publicerad

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog på onsdagen 6 september i ett ministermöte tillsammans med europeiska hälsoministrar. Mötet anordnades av Ukraina och leddes av Ukrainas hälsominister Viktor Liashko. I samband med mötet antog ministrarna ett gemensamt uttalande om internationellt partnerskap och samarbete inom hälsoområdet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson talar. Hon håller talkort i handen och bakom henne finns en svensk och en ukrainsk flagga.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog digitalt vid ministermötet, som hölls i Kiev. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

­– Jag är glad över att ha deltagit i mötet med mina ministerkollegor, dels för att åter visa Sveriges stöd till Ukraina, dels för att befästa att vårdpersonal är hörnstenen i varje fungerande vårdsystem. Detta syns inte minst idag i Ukraina där vårdpersonalen varje dag arbetar under mycket svåra förhållanden och möter krigets konsekvenser, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Hälsoministermötet hölls i Kiev och digitalt i samband med det årliga First Lady Summit, som Ukrainas första dam Olena Zelenska står värd för. Förutom sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och hälsominister Viktor Liashko deltog även Världshälsoorganisationens regiondirektör för Europa Hans Kluge samt hälsoministrar från bland annat Polen, Tyskland och Danmark.

Vid mötet antog ministrarna ett gemensamt uttalande som lyfter att tillgången till vård är en grundläggande mänsklig rättighet, och att vårdpersonalen är hörnstenen i varje vårdsystem. Ministrarna uttalar också att inget enskilt vårdsystem är helt skyddat från risker, vare sig det är olyckor, konflikter eller globala utmaningar, och att internationellt samarbete och gemensamma insatser är viktiga verktyg för att bygga motståndskraftiga vårdsystem. I uttalandet uppmanar ministrarna formella och informella internationella samarbeten och partnerskap på olika nivåer för att stärka vårdpersonal.

Sveriges humanitära och civila stöd till Ukraina

Sverige ger sedan många år ett omfattande bistånd till Ukraina, både när det gäller reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande över 5,2 miljarder kronor till humanitärt och civilt stöd (20 juni 2023). Det handlar bland annat om ökat bistånd genom stöd till humanitära organisationer, stöd för att främja kvinnors och flickors möjligheter och rättigheter, civil krishantering i form av donationer av till exempel sjukvårdsmateriel, brandskydd, generatorer och tält. Sverige bidrar också med stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

Regeringens biståndsstrategi för Ukraina 2023 – 2027

Regeringen har antagit en ny strategi för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina 2023–2027. Strategin omfattar totalt 6 miljarder kronor och är Sveriges största bilaterala biståndsstrategi någonsin.