Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska kartlägga recept som skrivs ut av andra än vårdgivare

Publicerad

Socialstyrelsen ska kartlägga förskrivningar av läkemedel som inte görs inom ramen för vård som ges av vårdgivare.

– Den här kartläggningen är viktig att utföra för att stärka patientsäkerheten, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Rätten att förskriva läkemedel regleras i bland annat Läkemedelsverkets föreskrifter och olika yrkesgrupper har rätt att förskriva läkemedel i olika utsträckning. Exempelvis kan en läkare med legitimation förordna de flesta läkemedel, medan en tandläkare med legitimation endast får förordna vissa läkemedel.

Socialstyrelsen ska nu kartlägga förskrivningar som inte görs inom ramen för vård som ges av en vårdgivare. Då avses vård som inte ges av en statlig myndighet, region, kommun, juridisk person eller enskild näringsidkare inom ramen för hälso- och sjukvård som de bedriver. I uppdraget ingår att kartlägga frekvens av denna typ av förskrivningar samt vilken typ av läkemedel de avser. Myndigheten ska också göra en internationell jämförelse av rätten att förskriva läkemedel och hur vanligt förekommande förskrivningar utanför vården är i andra länder. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 29 februari 2024. 

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.