Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

EU-gemensamt telefonnummer för våldsutsatta förbereds

Publicerad

Regeringen ger Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet i uppdrag att göra en förstudie gällande införandet av ett gemensamt telefonnummer inom EU för personer som har utsatts för könsrelaterat våld. Bakgrunden är ett förslag till nytt EU-direktiv om att medlemsstaterna ska inrätta nationella stödlinjer som är gratis och bemannade dygnet runt för att ge råd till personer som utsatts för våld i nära relationer. Stödlinjen ska gå att nå från ett och samma telefonnummer, oavsett vilket EU-land man befinner sig i.

- Det är oerhört viktigt att de som utsätts för våld i nära relationer vågar söka hjälp. Men för att ta steget och söka hjälp måste man veta vart man ska vända sig. Det är därför viktigt att man vet vilket telefonnummer man ska ringa, oavsett vilket land inom EU som man är i för tillfället, säger Paulina Brandberg.

Förstudien syftar bland annat till att undersöka vilka tekniska lösningar som kan bli nödvändiga ur tillgänglighetssynpunkt, att belysa frågor om anonymitet och sekretess för den som tar kontakt via numret, vilka grupper som telefonnumret ska rikta sig till samt vilka kommunikationsinsatser som skulle behöva vidtas om EU inför ett gemensamt telefonnummer.

Bakgrund

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor, män, transpersoner och ickebinära.

I mars 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv för att kunna bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer mer effektivt inom EU. Enligt artikel 31 i förslaget ska medlemsstaterna inrätta nationella stödlinjer som är gratis och bemannade dygnet runt alla dagar i veckan för att ge råd till personer som har utsatts för våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Medlemsstaterna ska även se till att de nationella stödlinjerna kan nås genom det harmoniserade numret ”116 016”. Våren 2023 antog rådet en allmän inriktning om direktivet. Trepartsförhandlingar pågår nu om frågan.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson