Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att stängsla mot svinpest

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att hjälpa Jordbruksverket med uppförande av stängsel i syfte att minska spridningen av afrikansk svinpest.

– Trafikverket har den kompetens som behövs för att hjälpa till med stängslingsåtgärder och får därför i uppdrag att bistå Jordbruksverket med detta, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Den 6 september 2023 konstaterades det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor eller andra djurarter.

Sedan det första fallet konstaterades arbetar ansvariga myndigheter för att begränsa och bekämpa smittan. Jordbruksverket har beslutat om restriktioner inom ett nära 100 000 hektar stort område i Fagersta och Norbergs kommuner som sträcker sig över gränsen mellan Västmanlands län och Dalarnas län.

– Att stängsla in området där smittade vildsvin har hittats är viktigt för att begränsa och bekämpa smittspridningen. Det är angeläget att stängsel kommer på plats så snabbt som möjligt och därför är det bra att myndigheterna samarbetar, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Trafikverket har föreslagit att regeringen ska ge verket möjlighet att bistå Jordbruksverket med att sätta upp stängsel i området efter att en förfrågan om sådan hjälp inkommit från Jordbruksverket.

Regeringen ger därför Trafikverket i uppdrag att till och med den 31 december 2024 bistå Jordbruksverket med uppförande av stängsel i syfte att minska spridningen av afrikansk svinpest.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson