Sverige deltar i muntlig förhandling om varg i EU-domstolen

Publicerad

I dag, den 25 oktober, deltar regeringen i en muntlig förhandling i EU-domstolen gällande ett österrikiskt mål om varg för att framföra argument för att det numera finns vetenskapligt stöd för att ändra vargens skyddsstatus.

Regeringen har sedan tidigare konstaterat att vargstammen behöver vara betydligt mindre än vad den är idag. Den ökade vargstammen har skapat otrygghet för lantbrukare, hundägare och boende i vargtäta områden.

Det är viktigt för regeringen att den nationella förvaltningen ska få större handlingsutrymme, samtidigt som vi uppfyller våra EU-rättsliga åtaganden. Sverige driver därför frågan inom EU att vargens skyddsstatus ska ändras genom att flytta vargen från bilaga 4 till bilaga 5 i art- och habitatdirektivet. 

I Europa placeras vargen i rödlistans kategori ”livskraftig” enligt IUCN:s kriterier. Samma bedömning har gjorts för EU i en rapport från Bernkonventionens stående kommittee IUCN 2022. I samma rapport anges att de senaste tio åren har vargpopulationens utbredningsområde i Europa ökat med över 25 procent. Där anges även att år 2022 fanns det sannolikt 19 000 vargar i EU att jämföra med 14 300 vargar år 2016.

Tidigare har regeringen uppmanat EU-kommissionen och andra medlemsländer att stödja Sveriges linje att ändra vargens skyddsstatus. Ett arbete som verkar ha gett effekt eftersom kommissionen nyligen har lanserat en insamling av aktuella data som ska användas för att, om det bedöms lämpligt, föreslå en ändring av vargens skyddsstatus.

I dag framhåller Sverige sin ståndpunkt i EU-domstolen i syfte att vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivet ska ändras. Vid den muntliga förhandlingen deltar även Finland, Österrike och Frankrike.

– Vargstammen i Sverige har bibehållit gynnsam bevarandestatus i åtminstone närmare 10 år. Regeringen anser att bevarandestatusen för varg i Sverige är sådan att arten passar för listning i bilaga 5. I augusti tog Sverige fram en priority note med Österrike om att se över vargens skyddsstatus. Att delta i den muntliga förhandlingen är en fortsättning på det arbetet, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

I det aktuella målet förväntas generaladvokaten avge sitt förslag till avgörande 18 januari 2024 och domstolen sitt svar på begäran om förhandsavgörande innan hösten 2024.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson