Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Sveriges underrättelseverksamhet ska utredas

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att göra en översyn av den svenska underrättelseverksamheten. Före detta statsministern och utrikesministern Carl Bildt har utsetts till särskild utredare.

Den svenska underrättelseverksamheten har inte varit föremål för någon allmän översyn på över 20 år och världen ser väldigt annorlunda ut idag än vad den gjorde då. Teknikutvecklingen och den säkerhetspolitiska situationen gör det motiverat att se över hur verksamheten fungerar.

Utredningens uppdrag är att se över underrättelseverksamheten till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av hot mot Sveriges säkerhet. Översynen ska göras mot bakgrund av omvärldsutvecklingen och den försvars- och säkerhetspolitiska situationen, den förändrade hotbilden samt den tekniska utvecklingen.

Utredningen ska också titta på vilka behov regeringen, statliga myndigheter och andra aktörer har och om dessa behov tillgodoses. Även samordning, och förmågan att sammanställa och analysera underrättelser för att täcka behoven ska analyseras.

Vid behov ska utredaren lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas till Försvarsdepartementet senast den 15 december 2024.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand