Hoppa till huvudinnehåll

Utbyggd järnväg ska underlätta för arbetspendling och godstrafik

Publicerad

Regeringen vill underlätta för arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt och främja Sveriges konkurrenskraft. Trafikverket får i uppdrag att återstarta planeringen på sträckan Göteborg-Borås med ny inriktning samt att planera för ett antal åtgärder i järnvägssystemet i Skåne.

– Regeringen prioriterar att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Satsningar på järnvägen bör i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik. Därför får Trafikverket i uppdrag att på ett mer kostnadseffektivt sätt öka kapaciteten på sträckan Göteborg-Borås och i Skåne, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen har beslutat om två nya uppdrag till Trafikverket.

På sträckan Göteborg–Borås gäller den nya inriktningen att järnvägen ska byggas ut i stråket för att förbättra arbetspendlingen, men på ett mer kostnadseffektivt sätt jämfört med tidigare planering på sträckan då projektet var tänkt som en del av nya stambanor.

För Skåne har regeringen beslutat om två nya spår mellan Hässleholm och Lund samt en rad andra kapacitetshöjande åtgärder som ska ingå i den nationella planen för transportinfrastruktur. Dessa åtgärder ryms inom den ekonomiska ramen för det tidigare objektet Hässleholm–Lund, del av nya stambanor.

De nya objekt som tillkommer i planen för 2022–2033 är:

  • Hässleholm – Lund, två nya spår
  • Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård
  • Anläggande av fler plattformsspår i banhallen på Malmö C
  • Utbyggnad till dubbelspår mellan Östervärns station och Malmö C
  • Förbigångsspår Slätthult (Södra stambanan)
  • Mötesspår på godsstråket genom Skåne
  • Förbigångsspår Rättelöv och spår 21 i Hässleholm (Södra stambanan)

Regeringen bedömer att dessa åtgärder är viktiga, framförallt för godstrafiken genom Skåne och för ökad kapacitet i järnvägsnätet inför öppnandet av den nya Fehmarn Bält-förbindelsen.

Bakgrund

Regeringen avbröt i december 2022 det kostsamma projektet med höghastighetsbanor. Regeringen har nu beslutat om två nya uppdrag till Trafikverket för att på ett mer kostnadseffektivt sätt underlätta för arbetspendling och godstrafik.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Laddar...