Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om ändrade regler för beräkning av ränteskillnadsersättning

Publicerad

Finansmarknadsministern har i dag haft en pressträff om utredningen om ränteskillnadsersättning. Utredningen föreslår ändrade regler för bolånetagare som löser bundna lån i förtid. Förslaget syftar till att minska låntagarnas kostnader och öka konkurrensen på bolånemarknaden.

– Det ska inte vara onödigt dyrt och krångligt för den som föredrar att ha bunden bolåneränta. Rådande regler kan skapa omotiverade hinder och orättvisor, inte minst för låntagare med sämre förhandlingsläge. Därför är det här ett välkommet förslag, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

I augusti 2022 gav Finansdepartementet Albin Kainelainen, generaldirektör för Konjunkturinstitutet, i uppdrag att utreda behovet av åtgärder i ljuset av hushållens räntebindningstider. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att analysera vilken effekt dagens regler om ränteskillnadsersättning har för hushållens benägenhet att välja bunden ränta, det vill säga den kostnad en låntagare kan behöva betala för att lösa ett bundet bolån i förtid.

Utredningen föreslår en ny schablonregel för beräkning av ränteskillnadsersättning vid förtidsbetalning av bolån med bunden ränta. Förslaget syftar till att förstärka konsumentskyddet och kan också leda till en ökad kundrörlighet på bolånemarknaden.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Laddar...