Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande

Publicerad

Regeringen har i dag tagit emot Byggkontrollutredningens betänkande. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till allvarliga olyckor och personskador.

– I betänkandet finns flera förslag för att höja säkerheten under byggprocessen och förvaltningsskedet och tydliggöra ansvarsfördelningen. Jag kommer nu att sätta mig in i utredningens resultat och analysera de åtgärder som föreslås, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I utredningsuppdraget har det ingått att utreda och lämna förslag om förstärkt kontroll av vissa tekniska egenskapskrav vid projektering och uppförande av vissa byggnadsverk. Det har också ingått att utreda om det behövs ytterligare reglering av certifieringsorgans verksamhet i plan- och byggregelverket.

Utredningens syfte har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor, framför allt sådana med allvarliga personskador som följd. Bakgrunden är till exempel olyckan med takraset i Tarfalahallen i Kiruna 2020.

Utredningen pekar i sitt betänkande på otydligheter i ansvars- och rollfördelning i plan- och byggregelverket och föreslår bland annat obligatorisk sakkunnigkontroll för vissa byggnadsverk.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson