Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll SOU 2023:70

Publicerad

Utredningen har haft i uppdrag att dels utreda och lämna förslag på hur det för vissa byggnadsverk kan införas en förstärkt kontroll av att vissa tekniska egenskapskrav uppfylls, dels utreda om det behövs ytterligare reglering av certifieringsorgans verksamhet i plan- och byggregelverket.

Ladda ner:

Syftet är enligt utredningsdirektiven att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor, framför allt sådana med allvarliga personskador som följd.

I detta betänkande redovisar utredningen resultatet av sitt arbete.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Byggkontrollutredningen (Fi 2022:06)

    Regeringen beslutade den 25 maj 2022 kommittédirektiven Förstärkt byggkontroll för att förhindra allvarliga personskador (dir. 2022:43). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 29 september 2023. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2023.

  • Förstärkt byggkontroll för att förhindra allvarliga personskador

    En särskild utredare ska dels utreda och lämna förslag på hur det för vissa byggnadsverk kan införas en förstärkt kontroll av att vissa tekniska egenskapskrav uppfylls, dels utreda om det behövs ytterligare reglering av certifieringsorgans verksamhet i plan- och byggregelverket. Syftet med utredningen är bl.a. att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor, framför allt sådana med allvarliga personskador som följd.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ordning och reda

    Utredningen har haft i uppdrag att dels utreda och lämna förslag på hur det för vissa byggnadsverk kan införas en förstärkt kontroll av att vissa tekniska egenskapskrav uppfylls, dels utreda om det behövs ytterligare reglering av certifieringsorgans verksamhet i plan- och byggregelverket.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...