Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

182 miljoner betalas ut till regionerna för arbete med standardiserade vårdförlopp i cancervården

Publicerad

Detta är första året som samtliga regioner uppfyller de prestationskrav som är villkor för att ta del av den andra utbetalningen av medel för arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF) enligt överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner.

– Regionernas arbete med standardiserade vårdförlopp är en viktig del i arbetet för att göra cancervården mer jämlik, minska onödig väntan och oro för patienterna samt för att korta väntetiderna i cancervården. Det är glädjande att samtliga regioner lyckades uppfylla de prestationskrav som är villkor för den här utbetalningen och att samtliga regioner har nått målet att minst 70 procent av de om insjuknat i cancer utreds inom ett standardiserat vårdförlopp, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut drygt 182 miljoner kronor till regionerna för deras arbete med standardiserade vårdförlopp. Detta sker i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, En jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2023.

Totalt avsattes 365 miljoner kronor för regionernas arbete med standardiserade vårdförlopp i överenskommelsen, fördelat på två lika stora utbetalningar. Båda utbetalningarna är fördelade per region utifrån befolkningsstorlek. Den andra utbetalningen, som detta beslut gäller, är villkorad av prestation. Samtliga regioner har uppfyllt villkoren för den andra utbetalningen och utbetalning till regionerna kommer att göras enligt följande:

Stockholm: 42 426 203 kronor
Uppsala: 6 983 461 kronor
Sörmland: 5 230 061 kronor
Östergötland: 8 172 573 kronor
Jönköpings län: 6 385 854 kronor
Kronoberg: 3 529 969 kronor
Kalmar län: 4 276 780 kronor
Gotland: 1 057 701 kronor
Blekinge: 2 741 038 kronor
Skåne: 24 566 410 kronor
Halland: 5 947 910 kronor
Västra Götalandsregionen: 30 553 294 kronor
Värmland: 4 907 396 kronor
Örebro: 5 332 942 kronor
Västmanland: 4 860 157 kronor
Dalarna: 4 977 839 kronor
Gävleborg: 4 955 655 kronor
Västernorrland: 4 199 352 kronor
Jämtland Härjedalen: 2 292 841 kronor
Västerbotten: 4 799 847 kronor
Norrbotten: 4 302 717 kronor

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...