Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Avtal om försvarssamarbete med USA undertecknat

Publicerad

Sverige och USA har genom försvarsminister Pål Jonson och försvarsminister Lloyd J. Austin III undertecknat ett försvarssamarbetsavtal som betyder att länderna kommit överens om förutsättningarna för amerikanska styrkor att verka inom Sverige. Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring av materiel i Sverige.

USA:s försvarsminister Lloyd J. Austin III tog emot Pål Jonson i Pentagon för överläggningar kring aktuella säkerhetspolitiska frågor och fördjupat samarbete på försvarsområdet mellan Sverige och USA. Mötets huvudpunkt var undertecknandet av ett DCA mellan länderna.

I och med undertecknandet så förenklas förutsättningarna som ska gälla när amerikanska styrkor är på plats inom Sveriges gränser.

Avtalet är ett viktigt steg i ett fördjupat praktiskt militärt samarbete med USA. Avtalet stärker både Sveriges och våra grannländers regionala säkerhet genom att det signalerar USA:s engagemang och faktiska närvaro.

USA har tidigare ingått DCA med flera europeiska länder, bland annat med Norge. Förhandlingar om DCA pågår med Danmark och har nyligen avslutats med Finland.

Avtalet anger vilka av Försvarsmaktens områden och anläggningar som USA kommer ha tillgång till och möjlighet att besöka och vidta aktiviteter på. Se det bifogade avtalet för mer detaljer.

DCA undertecknades av försvarsminister Pål Jonson och försvarsminister Lloyd J. Austin III tisdagen den 5 december 2023. För att avtalet ska träda i kraft behöver riksdagen godkänna avtalet och besluta om författningsändringar som krävs för att genomföra det. Behandling i riksdagen följt av ett ikraftträdande bör kunna ske under 2024.

 

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand