Hoppa till huvudinnehåll

Insatser för främjande av mänskliga rättigheter nationellt

Publicerad

Regeringen ger Länsstyrelserna i uppdrag att sprida kunskap till kommuner och regioner och att stödja dem i deras arbete med mänskliga rättigheter. Uppdraget är en del av myndigheternas regleringsbrev för budgetåret 2024.

- För att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter behöver det systematiska, strukturerade och långsiktiga arbetet på nationell nivå fortsätta. Som en del av detta arbete krävs fortsatta insatser för att sprida kunskap om och integrera de mänskliga rättigheterna i den offentliga verksamheten, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.  

Syftet med insatserna är att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd hos personal i myndigheter, regioner och kommuner.

Uppdrag att sprida kunskap om mänskliga rättigheter

Länsstyrelserna ska stödja kommuner och regioner i deras arbete med mänskliga rättigheter. Stödet ska bland annat innefatta att sprida kunskap och metoder inom området och att främja erfarenhetsutbyte. I uppdraget ingår även att redogöra för hur arbetet mot olika former av rasism, däribland antisemitism, kan inkluderas i arbetet. Uppdraget ska genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska samordna uppdraget och det ska redovisas senast den 1 mars 2025.

Utbildningsinsatser om de mänskliga rättigheterna

Uppsala universitetet har sedan tidigare uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om de mänskliga rättigheterna för personal i ett urval av statliga myndigheter, kommuner och regioner. I uppdraget ingår för 2024 även att genomföra utbildningsinsatser om barnets rättigheter. Universitetet ska även förvalta och vidareutveckla den webbaserade utbildningen Introduktion i mänskliga rättigheter. Myndigheten ska vidta åtgärder för att fler i målgruppen ska nås av utbildningsinsatserna. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2025.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...